تصاویر حضور در نمایشگاه های بین المللی کتاب

Print

 

در ادامه توجه شما را به گزارش تصویری از حضور آثار منتشر شده توسط آسان نشر در نمایشگاه های مختلف بین لمللی جلب می نماییم:

نمایشگاه بین المللی کتاب نیویورک در آمریکا، بیجینگ در چین و فرانکفورت در آلمان سال 2014 :

کتاب شجاعت و پایداری اثر سلمان سمیعی در نمایشگاه نیویورک

 

 

 

کتاب دکتر خیابانیان در نمایشگاه بیجینگ

 

 

asanashr in frankfurt 2

 

آسان نشر در نمایشگاه فرانکفورت